حریم کاربران

fiogf49gjkf0d

سئو شاتل به اطلاعات مخفى و شخصى اشخاصى که از آن استفاده می کنند، احترام می گذارد و از آن محافظت می کند. این اطلاعات به هیچ وجه در اختیار شخص سومى قرار نخواهند گرفت.ما چه اطلاعاتى جمع آورى می کنیم؟

سئو شاتل تمام اطلاعات شما را مانند نام شما، آدرس پست الکترونیک شما و ... را جمع آورى نمی کند. فقط اطلاعاتى مانند تاریخ و زمان، نوع مرورگروب ، آدرس IP که در مورد رابطه شما و سایت مخاطب شما هستند، جمع آورى می گردند. این اطلاعات فقط جهت بهبود خدمات سئو شاتل جمع آورى می شوند. براى مثال، با جمع آورى آدرس IP ، توزیع استفاده از سئو شاتل را در کشورهای مختلف متوجه می شویم.سئو شاتل با چه کسانی اطلاعاتش را به اشتراک می گذارد؟

سئو شاتل ممکن است اطلاعاتی درمورد شما در اختیار آگهى دهندگان، همکاران تجارى، و اشخاص سوم از این قبیل بگذارد. ما در این حالت فقط اطلاعاتى که مربوط به کاربر و ما است در اختیار می گذاریم و اطلاعات شخصى کاربران را به هیچ وجه در اختیار نمی گذاریم. براى مثال ما فقط به آنها اطلاع می دهیم که سئو شاتل چه مقدار بیننده در روز دارد و یا با چه کلماتى بیشتر مورد جستجو قرار گرفته است.اگر پرسش دیگری دارم، چگونه آن را بپرسم؟

شما می توانید هر زمان که مایل بودید پرسش خود را از طریق بخش پشتیبانی با ما مطرح کنید.